Nedavno izašli broj časopisa Comparative Philosophy posvećen prvoj godišnjici The International Society for Comparative Studies Toward World Philosophy

Nedavno izašli broj časopisa Comparative Philosophy posvećen prvoj godišnjici The International Society for Comparative Studies Toward World Philosophy

Nedavno izašli broj (Vol 13 No 2, the July 2022 issue) časopisa Comparative Philosophyspecijalni je broj koji je posvećen prvoj godišnjici the International Society for Comparative Studies Toward World Philosophy (ukratko CPWP, <cpwponline.org>). Ovaj broj je izašao koncem jula 2022. godine i dostupan je na web-stranici <www.comparativephilosophy.org>, kao i na web-stranici ovog američkog društva filozofa-komparativista: <www.cpwponline.org>. 

 

Također, ovaj broj uključuje i dva članka Nevada Kahterana od kojih je jedan u spomen na prof. Abdulaha Šarčevića (1929.-2021.), emeritiranog profesora Filozofskog fakulteta UNSA i redovitog člana ANUBiH, koji nas je napustio sredinom novembra prošle godine u 92. godini života.