Časopis “Uprava” postao član međunarodne baze OAJI

Časopis “Uprava” postao član međunarodne baze OAJI

Časopis “Uprava” postao je član međunarodne baze OAJI. Ovo je jedanaesta baza u koju je u posljednjem periodu indeksiran časopis “Uprava” u izdanju Fakulteta za upravu, pridružene članice Univerziteta u Sarajevu. Kako je saopšteno iz uredništva, nastojanja su da se i dalje nastavi s povećanjem vidljivosti časopisa, a što je novi redakcioni odbor postavio kao jedan od osnovnih ciljeva.