Izrada strategije za razvoj nauke KS 2024-2028: Sistemski pristup za podsticanje nauke, istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja

Izrada strategije za razvoj nauke KS 2024-2028: Sistemski pristup za podsticanje nauke, istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo organiziralo je prvi konsultativni skup u okviru pokretanja aktivnosti na izradi strategije za razvoj nauke KS za period 2024-2028. godine na kojem je predstavljen pristup izradi ovog dokumenta. Podršku izradi ovog važnog strateškog dokumenta daju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Vlada Kraljevine Norveške, u okviru projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG2).

Prisutni su upoznati sa do sada urađenim analizama i  definiranim ciljeva strategije i strateškim okvirom za razvoj nauke, istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija u sarajevskom kantonu, ključnim za jačanje akademskog, privrednog i društvenog napretka u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.

U uvodnom obraćanju pomoćnica ministra za nauku Azemina Njuhović je istakla značaj izrade ovog strateškog dokumenta za akademsku i naučnu zajednicu, te se zahvalila UNDP-u i predstavnicima svih nivoa vlasti iz BiH, javnog i privatnog sektora koji su se odazvali u velikom broju i time dali podršku procesu izrade ovog dokumenta.

Lejla Ibranović-Mulahasanović, voditeljica programa za lokalni razvoj u UNDP-u, zahvalila se Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS što je prepoznalo UNDP kao ključnog partnera za izradu ove strategije.

„Zadovoljstvo nam je što imamo priliku podržati izradu strategije za razvoj nauke KS koja će predstavljati temelj za sistemski pristup nauci, istraživanju, inovacijima i tehnološkom razvoju koji predstavljaju okosnicu ekonomskog razvoja i društva zasnovanog na znanju”, naglasila je Ibranović-Mulahasanović.

Na skupu su uzeli učešće i prof.dr. Mirza Dautbašić, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu i prof.dr. Naris Pojskić, predsjednik Ekspertske radne grupe za izradu strategije za razvoj nauke Kantona Sarajevo.

Govoreći o dosada urađenom, prof.dr. Amra Kapo predstavila je nacrt situacione analize koji obuhvata detaljan pregled trenutnog stanja nauke i istraživanja u Kantonu Sarajevo, dok je prof.dr. Lejla Turulja prezentirala nacrt strateških fokusa i ciljeva, čime se definira strateški okvir. 

Nakon prezentacije, uslijedila je diskusija sa predstavnicima ključnih interesno-uticajnih grupa u ovom procesu.

Diskusija i zaključci sa ovog događaja će biti uzeti u obzir za unapređenje postojećeg dokumenta, kao i za dalju razradu mjera koje čine osnovni alat za dostizanje prioriteta i ispunjenje strateških ciljeva.

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo

Izrada strategije za razvoj nauke KS 2024-2028: Sistemski pristup za podsticanje nauke, istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja
Izrada strategije za razvoj nauke KS 2024-2028: Sistemski pristup za podsticanje nauke, istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja
Izrada strategije za razvoj nauke KS 2024-2028: Sistemski pristup za podsticanje nauke, istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja
Izrada strategije za razvoj nauke KS 2024-2028: Sistemski pristup za podsticanje nauke, istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja