Treći susret fizičara BiH

Treći susret fizičara BiH
Datum događaja
30
Jun

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da Društvo fizičara u FBiH u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizuje Treći susret fizičara  Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem 30. juna i 1. jula 2022. godine u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne
33, Sarajevo).

Ovo okupljanje fizičara iz BiH i regiona te bosanskohercegovačke naučne dijaspore ima za cilj upoznavanje sa naučnim rezultatima kolega, razmjenu ideja i mogućnosti za saradnju. Tematika skupa pokriva sve oblasti fizike kao i srodne teme.

Plenarni predavači su:

  1. Prof. dr. Ivica Aviani, Univerzitet u Splitu,
  2. Prof. dr. Dragan Huterer, University of Michigan,
  3. Prof. dr. Vanja Radolić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pozvani predavač je:

  1. Doc. dr. Denis Stanić, Josip Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zvanični jezici skupa su bosanski, hrvatski, srpski i engleski.

Rok za registraciju, slanje sažetaka i uplatu kotizacije za učešće je 1. 5. 2022. godine. Sažetke treba urediti prema uputama dostupnim na web stranici skupa.
Cjeloviti radovi će biti objavljeni u časopisu Journal of Physics: Conference series koji je indeksiran u bazi Scopus. Upute za pripremu radova su dostupne na
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/.

Rok za slanje cjelovitih radova je 15. 09. 2022. godine.

Za učešće se pozivaju i studenti koji će, osim prisustva predavanjima i upoznavanja sa mogućnostima uključivanja u naučno-istraživački rad, moći predstaviti rezultate rada na poster sesiji.

Kotizacija za učeće iznosi:

  • 50 KM za učesnike bez izlaganja ili sa izlaganjem koje će biti objavljeno samo u knjizi sažetaka i
  • 20 KM za studente prvog i drugog ciklusa studija.

Objavljivanje cjelovitog rada u Journal of Physics: Conference Series se plaća 150 KM i to nakon što rad prođe recenziju i bude prihvaćen za objavljivanje. Jedan učesnik može predstaviti jedan rad.

Ostale informacije možete pronaći na web stranici skupa https://dfufbih.ba/phyconba2022/. Dodatna pitanja možete uputiti na e-mail phyconba@dfufbih.ba