Istraživanje i saradnja

Kontakti (međunarodna saradnja)

Univerzitet u Sarajevu | University of Sarajevo
Rektorat | Rectorate

Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Međunarodna saradnja | International Relations

Prorektorica | Vice-rector
Prof. Dr. Enita Nakaš

Služba | Office

Rukovodilac službe | Head of Office
Dr. Jasna Bošnjović
Tel: +387 33 565 116
E-mail: jasna.bosnjovic@unsa.ba

Viši stručni saradnik | Senior Officer
Mr. sci. Adnan Rahimić
Tel: +387 33 565 116
E-mail: adnan.rahimic@unsa.ba 


Akademija likovnih umjetnosti | Academy of Fine Arts
Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Prof. mr. Srđa Hrisafović
email: s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Stručni saradnik za studente i međunarodnu saradnju | Student and IRO Officer
Ms. Nađa Softić
email: n.softic@alu.unsa.ba


Akademija scenskih umjetnosti | Academy of Performing Arts
Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo

Prodekanica | Vice-dean
Van. prof. dr. Elma Tataragić
email: elma.tataragic@asu.unsa.ba

Studentska podrška | Student support
asu@asu.unsa.ba


Arhitektonski fakultet | Faculty of Architecture
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

Prodekanica | Vice-dean
Prof. dr. Aida Idrizbegović-Zgonić
email: aidaiz@af.unsa.ba


Ekonomski fakultet | School of Economics and Business
Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo

Centar za međunarodnu saradnju EFSA | Centre for International Relations EFSA
Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Rukovodilac ureda | Head of office
Doc. Dr. Hatidža Jahić
email: cms@efsa.unsa.ba

Prodekan | Vice-dean
Prof. dr. Emir Kurtić
email: emir.kurtic@efsa.unsa.ba


Elektrotehnički fakultet | Faculty of Electrical Engineering
Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Doc. dr. Darijo Raca
email: draca@etf.unsa.ba


Fakultet islamskih nauka | Faculty of Islamic Studies
Čemerlina 54, 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Prof. dr. Aid Smajić 
email: international.cooperation-as@fin.unsa.ba

Student koordinatori | Student coordinators

Merjem Tufekčić
email: international.cooperation1@fin.unsa.ba

Emir Mulahasanović
email: international.cooperation2@fin.unsa.ba


Fakultet političkih nauka | Faculty of Political Sciences
Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Prodekanica | Vice-dean
Prof. dr. Sanela Šadić
email: sanela.sadic@fpn.unsa.ba

Koordinator | Coordinator
MA Muamer Hirkić
email: muamer.hirkic@fpn.unsa.ba


Fakultet sporta i tjelesnog odgoja | Faculty of Sport and Physical Education
Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo

Prodekan |Vice-dean
Prof. dr. Lejla Šabić
email: lejla.sebic@fasto.unsa.ba

Voditelj kancelarije | Head of the Office
Prof. Dr. Slavenko Likić
email: slikic@fasto.unsa.ba

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta | IRO and QA Officer
Mr. sci. Slobodan Klačar
email: slobodan.klacar@fasto.unsa.ba


Fakultet za saobraćaj i komunikacije | Faculty for Traffic and Communications
Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Prodekanica | Vice-dean
Doc.dr Elma Avdagić-Golub
email: elma.avdagic@fsk.unsa.ba


Fakultet za upravu | Faculty for Administration
Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Doc. dr. Amel Delić
email: amel.delic@fu.unsa.ba


Fakultet zdravstvenih studija | Faculty of Health Studies
Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo

Prodekanica | Vice-dean
Prof. dr. Jasmina Mahmutović
email: jasmina.mahmutovic@fzs.unsa.ba


Farmaceutski fakultet | Faculty of Pharmacy
Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Van. prof. dr. Tamer Bego
email: tamer.bego@ffsa.unsa.ba


Filozofski fakultet | Faculty of Philosophy
Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo

Prodekanica | Vice-dean: 
Doc. dr. Minka Džanko
email: minka.džanko@ff.unsa.ba

Stručni saradnik | Officer
Ms. Mirsada Hošić
email: mirsada.hosic@ff.unsa.ba


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije | Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies
Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Koordinator | Coordinator
Prof. dr. Marija Lučić-Čatić
email: mlucic@fkn.unsa.ba


Građevinski fakultet | Faculty of Civil Engineering
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Prof. dr. Mirza Pozder
email: pozder.mirza@hotmail.com


Katoličko-bogoslovni fakultet | Faculty of Catholic Theology
Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Doc. dr. sc. Ilija Marković
email: prodekanzaznanost@kbf.unsa.ba, eliasmark86@gmail.com


Mašinski fakultet | Faculty of Mechanical Engineering
Vilsonovo šetaliste 9, 71000 Sarajevo

Prodekan |Vice-dean
Doc. dr. Mirza Pašić
email: mirza.pasic@mef.unsa.ba


Medicinski fakultet | Faculty of Medicine
Čekaluša 90, 71000 Sarajevo

Stručni saradnik | Officer
Ms Edina Kovačević
email: edina.kovacevic@mf.unsa.ba


Muzička akademija | Academy of Music
Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevo

Prodekanica | Vice-dean 
Van. prof. dr. Amila Ramović
email: amila.ramovic@mas.unsa.ba


Pedagoški fakultet | Faculty of Education
Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Doc. dr. Edin Kukavica
email: ekukavica@pf.unsa.ba


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet | Faculty of Agriculture and Food Sciences
Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Prof. dr. Jasmin Grahić
email: j.grahic@ppf.unsa.ba


Pravni fakultet | Faculty of Law
Obala Kulina Bana 7, 71000 Sarajevo

Prodekanica | Vice-dean
Van. prof. dr. Iza Razija Mešević
email: ir.mesevic@pfsa.unsa.ba


Prirodno-matematički fakultet | Faculty of sciences
Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Prof. dr. Samir Đug
email: samirdjug@pmf.unsa.ba, sdug@email.com


Stomatološki fakultet sa klinikama | Faculty of Dental Medicine with clinics
Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Prof. dr. Sedin Kobašlija
email: dentalschool@sf.unsa.ba


Šumarski fakultet | Faculty of Forestry
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

Prodekan | Vice-dean
Prof. dr. Dalibor Ballian
email: d.ballian@sfsa.unsa.ba, balliandalibor9@gmail.com


Veterinarski fakultet | Faculty of Veterinary Medicine
Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo

Prodekanica | Vice-dean
Prof. dr. Sabina Šerić - Haračić
email: sabina.seric-haracic@vfs.unsa.ba


Istraživački centri i instituti

Centar za interdisciplinarne studije | Centre for Interdisciplinary Studies
Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Direktor | Director
Prof. dr. Nihad Fejzić
email: nihad.fejzic@cis.unsa.ba

ERMA program

Koordinator | Coordinator
Ms. Mariana Hadžijusufović, MSc 
email: mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba


Univerzitetski tele-informatički centar | University tele-Informatic Centre (UTIC)
Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Direktor | Director: 
Doc. dr. Elmedin Selmanović
email: elmedin.selmanovic@utic.unsa.ba


Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju | Institute for Genetic Engineering and biotechnology
Zmaja od Bosne br. 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Šef laboratorije za humanu genetiku i naučni savjetnik | Head of the laboratory for human genetics 
Prof. dr. Lejla Kapur Pojskić
email: lejla.pojskic@ingeb.unsa.ba, lejlapo@yahoo.com


Institut za istoriju | Institute for history
Podgaj 6, 71000 Sarajevo

Dr. Nedim Rabić | email: nedim.rabic@iis.unsa.ba


Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava | Institute for Research of Crimes Against Humanity and International Law 
Halida Nazečića 4, 71000 Sarajevo

Viši naučni saradnik | Senior Officer
Doc. dr. Ermin Kuka
email: ermin.kuka@hotmail.com


Orijentalni institut | Oriental Institute
Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
Nema predstavnika | Not appointed


Institut za jezik | Instutute for language
Hasana Kikića 12, 71000 Sarajevo

Saradnik | officer: 
Mr Elmira Resić
email: elmira.resic@izj.unsa.ba