7. International Tourism and Hospitality Management Congress (ITHMC)

Datum događaja
15
Sep

Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 7. po redu International Tourism and Hospitality Management Congress (ITHMC), koji će se održati od 15. do 19. 9. 2021. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Kongres će biti organiziran na HIBRIDAN način što će omogućiti fizičko i online učešće. Kongres organiziraju Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet Akdeniz iz Turske i EuropeCongress.

Kongres ima za cilj okupiti vodeće naučnike i istraživače kako bi podijelili svoja iskustva i rezultate naučnih i stručnih istraživanja koja se direkno ili indirekno odnose na sve aspekte izučavaja turizma i hoteljerstva.

Rok za dostavljanje abstrakta je 30. 8. 2021. (uz mogućnost produženja roka 7 dana ukoliko dostavite naslov rada).

Za učesnike sa drugih Odsjeka za geografiju iz Bosne i Hercegovine (osim sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu) dat je popust za plaćanje kotizacije od 50 eura po radu.

Za sve radovove, nakon održanog Kongresa i dvostruke recenzije, autorima će biti ponuđena mogućnost objavljivanja istih u časopisima: Journal of Tourism and Hospitality Management i/ili Geografskom pregledu koji su u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Više informacija o Kongresu, organizaciji, temama, podtemama i objavi radova možete naći na zvaničnoj web stranici Kongresa https://www.ithmc.com/, i web stranicama časopisa: Journal of Tourism and Hospitality Management http://geografija.pmf.unsa.ba/jthm/index.php/en/, Geografski pregled http://geografskipregled.pmf.unsa.ba/.

Radujemo se Vašem učešću na sedmom International Tourism and Hospitality Management Congress (ITHMC)!

Srdačan pozdrav

Organizacioni odbor Kongresa