Gostujuće predavanje profesora Ahmeda Shaheeda na Pravnom fakultetu UNSA

Gostujuće predavanje profesora Ahmeda Shaheeda na Pravnom fakultetu UNSA
Datum događaja
08
Dec

Poštovani/e,

pozivamo Vas na gostujuće predavanje profesora Ahmeda Shaheeda, koje će se održati na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu u petak 8. 12. 2023. godine, u 14:00 sati (sala IV godine). Tema predavanja je: “Towards a Holistic Conception of Freedom of Religion or Belief”.

Profesor Ahmed Shaheed je profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Essexu kao i zamjenik direktora Centra za ljudska prava na istom fakultetu. Do 2022. godine bio je Specijalni izaslanik UN-a za slobodu vjere ili uvjerenja. Profesor Shaheed je i član je OSCE/ODIHR-ovog Panela stručnjaka za slobodu vjere ili uvjerenja, Savjetodavnog odbora za međureligijski dijalog u UN-ovom Uredu za prevenciju genocida te osnivač Grupe za univerzalna prava.