Erasmus+ mobilnost (KA171): Ekonomski univerzitet u Bratislavi, Slovačka

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: u pitanju je teaching staff week*
Link o dostupnim oblastima: poziv
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: simona.kosztanko@euba.sk


Prijava

Period boravka: 21-25. oktobar 2024. godine
Ko se može prijaviti i broj mjesta: nastavno osoblje**
Vrsta mobilnosti: teaching***
Rok za prijavu: 30. 06. 2024. (objavljeno 22.05.2024.)
Prijavljujete se direktno Ekonomskom Univerzitetu u Bratislavi putem linka: https://forms.office.com/e/2v95XuWxZF. Nakon isteka zadatog roka, EUBA će obavijestiti odabranog/e kandidata/e za daljnu proceduru.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje:

 • Prvo se registrujete putem datog linka.
 • Istovremeno (ili nakon registracije), potrebno je da dostavite nominacijsko pismo**** Službi za međunarodnu saradnju (s obzirom da u registracijskom linku ne postoji rubrika da se unese pismo, pismo šaljete Službi za međunarodnu saradnju na erasmus@unsa.ba).

Kako pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomene (OBAVEZNO PROČITATI):

 • * teaching staff week podrazumjeva da će profesori u trajanju staff weeka držati predavanja na engleskom jeziku studentima od 1. do 5. godine
 • ** koje može držati predavanja na sljedećim oblastima: Business Administration, Economic Diplomacy, Finance and Taxes, Accounting, Management or Marketing (detaljnije o dostupnim predmetima u tekstu poziva)
 • *** kolege sa Ekonomskog Univerziteta u Bratislavi su nas obavijestile da je poziv otvoren samo za nastavno osoblje
 • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente ćete dostaviti nakon što vas o tome obavijesti inostrana institucija.
 • **** od 2024. godine ažurirano je nominacijsko pismo, te je potrebno da koristite ispravnu verziju (dostupna na linku).
 • Prednost pri rangiranju i odabiru se daje kandidatima koji se:
  • prvi put prijavljuju (odnosno kojima bi ovo bila prva mobilnost) ili
  • imaju manji broj mobilnosti (ukoliko svi kandidati imaju prethodno iskustvo) ili
  • koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti (ukoliko svi kandidati imaju isti broj prethodnih iskustava).
 • Erasmus mobilnost podrazumijeva i finansijsku podršku (detaljnije možete pročitati ovdje).
 • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
 • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba i/ili nekorištenjem ispravnih formulara) nećemo prihvatiti.