Senat

Zapisnik sa 57. redovne sjednice Senata od 27. 04. 2023.

Datum zapisnika

Zapisnik sa 57. redovne sjednice Senata od 27. 04. 2023.