Erasmus+ mobilnost (KA171): Univerzitet u Varšavi, Poljska

Rok

Više informacija o instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: Dostupna su sva polja koja studenti mogu pratiti (osim medicinskih nauka)
Link: http://en.bwz.uw.edu.pl/incoming/

Mobilnost

Period mobilnosti: zimski semestar 2024/2025
Ko se može prijaviti: studenti Univerziteta u Sarajevu
Vrsta mobilnosti: bachelor, master, PhD
Finansijska podrška: mobilnost uključuje finansijski grant koji pokriva mjesečni džeparac/dnevnice i putne troškove. Imajte na umu da Erasmus+ grant ne može uvijek pokriti sve troškove. To je samo finansijski doprinos. Detaljnije o iznosu na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.

Rok za prijavu: 15.04.2024. (do 23.59h)

Dokumenti:

NAPOMENA: Formulare i objašnjenja kako ih pripremiti možete pronaći na: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


NAPOMENE ZA OVAJ KONKURS:

 • ** od 2024. godine ažurirano je nominacijsko pismo, te je potrebno da koristite ispravnu verziju (dostupna na linku).
 • u ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas o tome obavijesti inostrana institucija.

GENERALNE NAPOMENE:

 • ** detaljnije o statusu kandidata (ko se može prijaviti) provjerite na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja
 • prednost pri rangiranju se daje kandidatima koji se:
  • prvi put prijavljuju (odnosno kojima bi ovo bila prva mobilnost) ili
  • imaju manji broj mobilnosti (ukoliko svi kandidati imaju prethodno iskustvo) ili
  • koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti (ukoliko svi kandidati imaju isti broj prethodnih iskustava),
  • finalnu odluku o odabiru svakako potvrđuje inostrana institucija domaćin.
 • Ako ste već dobili mobilnost u ovoj akademskoj godini, a želite se ponovo prijaviti, automatski ćete biti na "rezervi". To znači da će vaša prijava biti nominovana prema inostranoj instituciji, ali će biti naglašeno da se prednost daje kandidatu/ima sa manje mobilnosti. Svakako finalnu odluku o odabiru donosi inostrana institucija domaćin. 
 • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
 • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba i/ili nekorištenjem ispravnih formulara) nećemo prihvatiti.