Univerzitet u Sarajevu među 4,85% najboljih univerziteta u svijetu prema rangiranju Webometricsa

UNSA

U preliminarnom julskom izdanju za 2021. godinu Webometricsovog rangiranja Univerzitet u Sarajevu nalazi se na 1505. mjestu na svjetskoj listi u ukupnom poretku više od 31 hiljade visokoškolskih ustanova širom svijeta koje su obuhvaćene skriningom, po tri kriterija: utjecaj/vidljivost, otvorenost i izvrsnost, što ga svrstava u prvih 4,85% svih univerziteta na ovoj listi. Ovo je najbolja pozicija koju je Univerzitet u Sarajevu ostvario na ovoj rang-listi, a značajnija je tim prije što su u proteklom periodu kriteriji znatno pooštravani, odnosno mijenjani težinski udjeli pojedinih faktora na ukupan skor.  

 

Kada je u pitanju rangiranje za Evropu, Univerzitet u Sarajevu je na 597. mjestu od ukupno 5729 rangiranih univerziteta.

 

U odnosu na januarsko rangiranje (2021) Univerzitet u Sarajevu je ostvario značajan pomak od 167 mjesta.

 

Napominjemo da se od januara 2021. godine rangiranje vrši prema novoj metodologiji. Do promjena je došlo u načinu izračunavanja rangiranja, tako da su u Cybermetrics laboratoriji, koja provodi prikupljanje i obradu podataka, za rangiranje promijenili broj kriterija te se umjesto dotadašnja četiri podaci obrađuju za tri kriterija, a povećan je i utjecaj metrike naučnog publiciranja.

 

Pozicija na Webometricsovoj rang-listi predstavlja značajan napredak koji je rezultat napora koji ulaže menadžment Univerziteta u Sarajevu sa svojim akademskim i neakademskim osobljem na čelu sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom ali i u sinergiji sa organizacionim jedinicama, a ovogodišnji rezultat približava Univerzitet u Sarajevu zacrtanom cilju: da se nađe među 1000 najboljih univerziteta prema rangiranju Webometricsa.