UMANE poziv za start-up-e/spin-off-e

UMANE poziv za start-up-e/spin-off-e

UMANE (Universities for HUMAN-centered Entrepreneurship) je projekt finansiran od strane Evropske Unije koji se implementira u okviru inicijative EIT HEI. Oslanja se na pristup usmjeren na čovjeka s ciljem razmatranja cijelog ljudskog spektra kako bi se dizajnirala rješenja koja su podržavajuća, smislena i osnažujuća za ljude. Ovaj pristup usmjeren na čovjeka, u širem smislu, teži preduzetničkom rastu i humanom razvoju za realizaciju prilika i održive organizacije.

U sklopu ovog projekta svi partnerski univerziteti - University of Modena and Reggio Emilia, Joanneum University of Applied Science, MidSweden University, University of Sarajevo, Harokopio University of Athens objavljuju poziv za postojeće start-up-e/spin-off-e, kako bi dobili savjetovanje od partnerskih inkubatora, kao i preporuke o sljedećim koracima. Odabrani projekti također će imati mogućnost ostati u kontaktu sa za njih relevantnim inkubatorima i bit će uzeti u obzir za njihove programe inkubacije.

Rok za prijave: 18. mart., 11:00 CET

Izbor projekata (sastanak za evaluaciju): 21. mart ili 22. mart

Organizacija mentorskih sesija: Od 23. marta

Mentorstvo – 1. sesija: April

Mentorstvo – 2. sesija: Maj

Pozivamo sve zainteresovane da iskoriste ovu priliku i prijave svoje projekte koji mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva projekta UMANE. Vaši projekti mogu biti ključni u stvaranju pozitivnih promjena i pružanju podrške našoj zajednici.

Link za prijavu:

https://scienceparkgraz.typeform.com/umane