Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH

Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH

Studenti/ce prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta političkih nauka, u okviru predmeta Sociologija organizacije posjetili su Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine, zajedno sa predmetnom profesoricom Sarinom Bakić.

U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, osnovanoj 1946. godine koja broji kolekciju više od 6000 inventarskih jedinica, naše studentice i studente ugostila je Sarač Aida, muzejska pedagoginja i historičarka umjetnosti te je prezentirala izložbu “ARTsee: Ferdinand Hodler”; “Galerija entuzijazma“ i “Zbirku ikona”. Zajedno u razgovoru sa studentima/ca razmijenili su mišljenja o važnosti kulture i umjetnosti u društvu, ali i o samoj strukturi ove institucije i načinu njenog rada. Muzejska pedagoginja i historičarka umjetnosti Aida, otkrila nam je mnoge poteškoće sa kojima se nosi ova kulturna ustanova koja broji 15 uposlenika koju čine na čelu sa direktorom, kustosi, muzejski pedagog, muzejski tehničar, restaurator, muzejski dokumentarist te osoblje zaduženo za održavanje kolelcije i same galerije. U samom prizemlju galerije postavljena je nova izložba “Artsee: Ferdinand Hodler” koja ima poseban sadržaj za djecu i mlade sa razvojnim poteškoćama. Na zadnjem spratu galerije nalaze se izložbe kolekcionarskih jedinca “Galerija entuzijazma” i “Zbirka ikona”. Veliki problem Umjetničke galerije BiH predstavljaju nedovoljni ekonomski prihodi koji onemogućavaju adekvatno čuvanje i održavanje kolekcija, plaćanje samog osoblja te realizaciju novih ideja i izložbi. Studenti/ce su se složili o bitnosti i važnosti same kulture i umjetnosti kao temeljima svake države pa tako i Bosne i Hercegovine, te došli do zaključka da mladi mogu pomoći posjećivanjem kako ove institucije tako i drugih kulturnih institucija te aktivno učestvovati u kulturi i pomoći njenoj vidljivosti i značaju za cijelo naše društvo.

Studenti treće godine odsjeka sociologije: Anel Adžem, Tahirović Omar, Lunja Bakir, Adilović Mak, Botić Amila, Šabanović Azra, Memović Adis i Hamzić Iman

Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH
Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH
Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH
Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH
Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH
Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH
Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH
Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH
Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH
Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH
Studenti Fakulteta političkih nauka UNSA posjetili Umjetničku galeriju BiH