Prof. dr. Belma Kalamujić Stroil izabrana u Ad Hoc Technical Expert Group (AHTEG) za indikatore Kunming-Montreal Globalnog okvira za biodiverzitet

INGEB

Od 242 nominovana stručnjaka, viša naučna saradnica Univerzitet u Sarajevu - Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, prof. dr. Belma 1Kalamujić Stroil, izabrana je u 45 članova nove Ad Hoc Technical Expert Group (AHTEG) za indikatore. Uloga AHTEG-a je da savjetuje o daljoj operacionalizaciji okvira za praćenje Kunming-Montreal Globalnog okvira za biodiverzitet (GBF). Poznat i kao post-2020 GBF, monitoring okvir usvojen je na 15. sjednici Strana (Conference of the Parties, COP) Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD), krovnog međunarodnog sporazuma koji integralno rješava probleme u vezi sa zaštitom i održivim korištenjem biološke raznolikosti. Lista odabranih eksperata AHTEG-a, uključujući 30 nominovanih od strane članica i 15 iz redova organizacija posmatrača, pripremljena je u konsultaciji sa Biroom Pomoćnog tijela za naučne, tehničke i tehnološke savjete (the Bureau of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, SBSTTA).

Uloga AHTEG-a o indikatorima će biti:

(a) da pruži tehničke savjete o preostalim i neriješenim pitanjima koja se odnose na monitoring okvir  Kunming-Montreal GBF-a;

(b) da pruži smjernice Stranama o korištenju indikatora u nacionalnom planiranju i izvještavanju, uključujući pregled načina na koji se indikatori predlažu za uključivanje u Online alat za izvještavanje za nacionalno izvještavanje;

(c) da pruži smjernice Stranama o načinima popunjavanja praznina u vremenskim i prostornim podacima, uključujući korištenje velikih setova podataka, građanske nauke, monitoringa i informacionih sistema u zajednici, daljinskog istraživanja, modeliranja i statističke analize i drugih oblika podataka i druge sisteme znanja, prepoznajući specifične izazove sa kojima se suočavaju Strane u razvoju i pristupu informacionim alatima;

(d) da daje savjete o postojećim kapacitetima, prazninama i potrebama u pogledu razvoja kapaciteta, transfera tehnologije i potreba za finansiranjem u vezi s praćenjem Kunming-Montreal Globalnog okvira za biodiverzitet.

Kompletna lista izabranih članova AHTEG-a o indikatorima dostupna je na https://www.cbd.int/doc/notifications/2023/ntf-2023-040-indicators-en.pdf.