Pedagoški fakultet UNSA | Održana edukacija povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu - ”Šta (ne) znamo o autizmu?”

Pedagoški fakultet UNSA | Održana edukacija povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu - ”Šta (ne) znamo o autizmu?”

U utorak 2. aprila 2024. godine u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je edukacija povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu pod nazivom ”Šta (ne) znamo o autizmu?”

Glavni organizator ovog događaja je Asocijacija studenata Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja je prvi put ugostila i studente drugih članica Univerziteta u Sarajevu. 

Edukaciji je prisustvovalo preko sedamdeset gostiju.

Prisutni su imali priliku slušati o tome šta je autizam, kako ga prepoznati, te o mitovima i istini koji se vežu za poremećaj autističnog spektra. Nakon teorijskog dijela edukacije, koju su vodile studentice, uslijedila je panel diskusija u kojoj su učestvovali profesori i asistenti Univerziteta u Sarajevu - Pedagoškog fakulteta. Gosti su imali priliku postavljati pitanja, a današnji događaj će zasigurno biti dobra inspiracija za buduće generacije Pedagoškog fakulteta.

Pedagoški fakultet UNSA | Održana edukacija povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu - ”Šta (ne) znamo o autizmu?”
Pedagoški fakultet UNSA | Održana edukacija povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu - ”Šta (ne) znamo o autizmu?”
Pedagoški fakultet UNSA | Održana edukacija povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu - ”Šta (ne) znamo o autizmu?”