Obavještenje o zakazivanju prezentacije projekta doktorske disertacije Ahmeda Čolića, MA

Fakultet islamskih nauka

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija projekta doktorske disertacije pod naslovom "Odgojni rad u bosanskohercegovačkim medresama:pristupi i izazovi" Ahmeda Čolića MA, za utorak, 16. jula 2024. godine, u 13:30 sati, u prostorijama Dekanata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu,

 

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. hfz. Aid Smajić, redovni profesor, predsjednik,
  2. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, vanredni profesor, mentorica i članica,
  3. dr. Mustafa Hasani, redovni profesor, komentor i član
  4. dr. Haris Cerić, redovni profesor član,
  5. dr. Adnan Tufekčić, redovni profesor član,
  6. dr. Amrudin Hajrić, redovni profesor, zamjenski član.

 

Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću doktorskog studija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 

Predsjednik Vijeća doktorskog studija

Prof. dr. Almir Fatić