Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije Mithata Hadžiomerovića

Veterinarski fakultet

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz 2010. godine, Vijeće Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta obavještava javnost da će Mithat Hadžiomerović dana 28.02.2024. godine u 11:30 sati braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Zastupljenost mikoplazmi u etiologiji mastitisa farmski držanih krava u Bosni i Hercegovini“.

Odbrana je javna, istoj se može prisustvovati i bit će održana u Amfiteatru Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, adresa Zmaja od Bosne 90.

 

VIJEĆE

UNIVERZITETA U SARAJEVU - VETERINARSKOG FAKULTETA