Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata

Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata

Dodjela certifikata polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za čitanje osmanskih dokumenata, koji je trajao u periodu 03. 07. - 25. 09. 2023. godine upriličena je danas u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu.

 

Organizacija kursa rezultat je saradnje Univerziteta u Sarajevu - Orijentalnog instituta i Turskog historijskog društva (Türk Tarih Kurumu) iz Ankare. Kurs predstavlja nastavak saradnje na projektu čija je realizacija počela prošle godine, a predavač na kursu bila je prof. dr. Hatice Oruç sa Fakulteta za jezik, historiju i geografiju Univerziteta u Ankari.  


Dodjeli certifikata su prisustvovali rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektor za naučnoistraživački rad prof. dr. Mirza Dautbašić, te direktori Orijentalnog instituta, Instituta za historiju, Gazi Husrev-begove biblioteke i Historijskog arhiva Sarajevo.


Kurs su pohađali polaznici organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu: Orijentalnog instituta, Instituta za historiju, Filozofskog fakulteta, zatim Gazi Husrev-begove biblioteke i Historijskog arhiva Sarajevo. 

Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata
Dodijeljeni certifikati polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanje osmanskih dokumenata