Centar za historijska istraživanja (CeHiS) organizuje dva gostujuća predavanja iz oblasti antičke i srednjovjekovne historije jugoistočne Europe

Centar za historijska istraživanja (CeHiS) organizuje dva gostujuća predavanja iz oblasti antičke i srednjovjekovne historije jugoistočne Europe

U okviru projekta ERASMUS+ na Odsjeku za historiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta u periodu 26. 2. – 1. 3. 2024. gostovat će doc. dr. Goran Bilogrivić i doc. dr. Feđa Milivojević sa Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Docenti koji dolaze u okviru spomenutog programa stručnog osposobljavanja održati će dva predavanja u Centru za historijska istraživanja (CeHiS).

Prvo predavanje u srijedu 28. 02. 2024. sa početkom u 18 sati održat će pročelnik Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci doc. dr.Goran Bilogrivić. Tema predavanja je "Na periferiji Carstva - karolinška Dalmacija od formiranja do sredine 9. stoljeća". Moderator predavanja biti će prof. dr. Emir Filipović sa Katedre za srednji vijek Odsjeka za historiju Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta.

Drugo predavanje "Ilirsko kraljevstvo i njegove dinastije - pitanje (dis)kontinuiteta?" održat će doc. dr. Feđa Milivojević sa Odsjeka za povijest  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u četvrtak 29. 3. 2024.  s početkom u 15 sati. Moderator predavanja biti će prof. dr. Salmedin Mesihović sa Katedre za stari vijek Odsjeka za historiju Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta.

Oba predavanja biti će održana u svečanoj sali Dekanata na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu.

 

Predavanje_Bilogrivic_28_02_2024.jpg

Predavanje_Milivojevic_29_02_2024.jpg