Veterinarski fakultet

Poslovnik o radu Komisije za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos na radno mjesto stručni saradnik za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu

Veterinarski fakultet