Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Obavještenje o korekciji Javnog oglasa za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Dana 28.11.2023. godine objavljen je Javni oglas o potrebi prijema u radni odnos broj: 02-1-1-78-12/23.

 

Vrši se korekcija tačke 8. Teksta Javnog oglasa, koji je glasila:

 

8. Potvrda o radnom iskustvu - original ili ovjerena kopija nije obavezna za prijavu na javni oglas,

 

kako slijedi:

 

8. Potvrda o radnom iskustvu - original ili ovjerena kopija.

 

U ostalim dijelovima tekst Javnog oglasa ostaje isti.