Univerzitet u Sarajevu

Obavijest za kandidate o terminu usmenog ispita, intervjua

UNSA

  

OBAVIJEST ZA KANDIDATE O TERMINU USMENOG ISPITA, INTERVJUA

Termin usmenog ispita za kandidate koji su se prijavili na Javni oglas od 21.05.2021. godine, za radna mjesta ( a koji su prethodno polagali pismeni ispit na dan 10.06.2021. godine) :

-Viši stručni saradnik za plan i analizu

-Stručni saradnik za naučnoistraživački rad/NIR

 

Datum i satnica usmenog ispita: 14.06.2021. godine, u 11:30 sati.

Mjesto polaganja ispita: Obala Kulina bana 7/II ( Rektorat )

 

 

 

   

OBAVIJEST ZA KANDIDATE O TERMINU USMENOG ISPITA, INTERVJUA

Termin usmenog ispita za kandidate koji su se prijavili na Javni oglas od 21.05.2021. godine, za radna mjesta ( a koji su prethodno polagali pismeni ispit na dan 10.06.2021. godine) :

-Stručni saradnik za nastavu

 

Datum i satnica usmenog ispita: 14.06.2021. godine, u 12:30 sati.

Mjesto polaganja ispita: Obala Kulina bana 7/II ( Rektorat )