Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor u naučnoistraživačko zvanje - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), Prijedloga odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-16-878-3/20 od 07.12.2020. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-28-33/20 od 23.12.2020. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-21050-29/21 od 12.05.2021. godine i Odluke dekana Fakulteta o raspisivanju javnog konkursa broj: 02-16-878-11/21 od 09.06.2021. godine, raspisuje se

KONKURS
za izbor u naučnoistraživačko zvanje

Oblast „Zdravstvena zaštita životinja“ – istraživačko zvanje viši stručni saradnik, puno radno vrijeme – 1 izvršilac.