Medicinski fakultet

Konkurs za izbor u istraživačko zvanje | Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana člana 29 i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 26/16) člana 217 i 218.Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-2-42/22 od 23.02.2022. godine:

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U ISTRAŽIVAČKO ZVANJE

 

  1. Oblast: Patologija  – istraživačko zvanje viši stručni saradnik, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom