Univerzitet u Sarajevu

Javni oglas za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu

UNSA

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18), člana 3, 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21, 10/22), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-34240-10/22 od 08.09.2022. godine, Univerzitet u Sarajevu objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos