Poziv za dostavljanje radova | Međunarodna zajednička konferencija MEDICON&CMBEBIH 2023

Međunarodna zajednička konferencija MEDICON&CMBEBIH 2023

Sarajevo će u septembru 2023. godine biti domaćin međunarodnog događaja koji će okupiti veliki broj stručnjaka i profesionalaca iz oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa: Zajednički događaj 16. Mediteranske konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu i računarstvu (MEDICON) i 5. Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu (CMBEBIH).

Sve informacije dostupne su na: www.cmbebih.com