Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Rifata Omerovića

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Mr. Rifat Omerović,  student III ciklusa - doktorskog studija Odsjeka za fiziku Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, održat će prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije, pod naslovom:

 

„Analiza parcijalnih valova u procesima fotoprodukcije piona“,

 

 

dana 12. 07. 2022. godine u 10.00 sati, u Svečanoj sali Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.