Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Muhameda Topčagića

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 21.02.2024. godine
 

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

U utorak 05.03.2024. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija će se održati odbrana Doktorske disertacije.

• Muhamed Topčagić branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Procjena rizika u radioterapiji primjenom sistema za prijavljivanje incidenata “

sa početkom u 14.00 sati.

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu - Građevinskom fakultetu (učionica br.8), ulica Patriotske lige br. 30.

Prodekan za naučnoistraživački rad

Prof. dr. Amra Mačak Hažiomerović