Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Ljubomira Ivanovića, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET                                                         

           

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata:

 

Ljubomir Ivanović, MA

 

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Sprachliche Wertung in den Haushaltsdebatten des Bundestags in den Jahren 2015 und 2018: eine lexikalische und pragma-semantische Analyse/Jezičko vrednovanje u debatama Bundestaga u vezi sa budžetom za 2015. i 2018. godinu: leksička i pragma-semantička analiza

 

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

            Predsjednik: Dr. Vahidin Preljević, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet,  

             

Članovi:                     

  1. Dr. Vedad Smailagić, redovni profesorUniverziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet,  
  2. Dr. Wolf Peter Klein, redovni profesor Univerziteta u Würzburgu, SR Njemačka.

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJAKOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet od 07. 12. 2022. godine do 05. 01. 2023. godine.