Historijat „Pregleda: časopisa za društvena pitanja“

Historijat „Pregleda: časopisa za društvena pitanja“

Časopis Pregled je počeo izlaziti 1910. godine i poslije Glasnika Zemaljskog muzeja drugi je najstariji časopis u Bosni i Hercegovini, a ujedno je jedan od najstarijih časopisa za društvenu kritiku i teoriju na prostoru bivše Jugoslavije.

Pregled nije izlazio tokom dva svjetska rata, ali je obnovljen već u maju 1946. godine, godinu dana poslije oslobođenja. Ponikao je iz potreba novih uvjeta života u socijalističkoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini kao jednoj od njenih republika.

Od 1967. godine Univerzitet u Sarajevu preuzima ulogu izdavača ovog časopisa. Redakcija je smještena u zgradi Univerziteta u Sarajevu pod uredništvom dr. Besima Ibrahimpašića. Časopis od tada redovno izlazi i u decembru 1978. godine Redakcija objavljuje Bibliografiju Pregleda(1910-1978):

 

Pregled : časopis za društvena pitanja, Bibliografija (1910-1978)

 

Pod uredništvom Džemala Sokolovića tokom 1990. godine izlaze posljednji brojevi Pregleda.

Pregled : časopis za društvena pitanja, juni-juli 1991.

 

Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine i pauze od 13 godina, Univerzitet u Sarajevu 2003. godine ponovo pokreće Pregled i obrazuje redakciju na čijem je čelu prof. dr. Salih Fočo kao glavni i odgovorni urednik.

 

Pregled : časopis za društvena pitanja, april/travanj 2003 i novembar/studeni 2003

 

Od 2006. godine Redakciju vodi prof. dr. Mirko Pejanović, zatim od 2008. godine prof. dr. Mustafa Imamović, te od 2011. do danas glavni i odgovorni urednik je prof. dr. Senadin Lavić.

U povodu 100 godina od izlaženja Pregleda, Redakcija je objavila specijalni broj (objavljen u dva sveska) u kojem je Redakcija izdvojila tekstove koji su svojom tematikom vezani za Bosnu i Hercegovinu. Preko 500 svezaka Pregleda u periodu od 1910. do 2010. svjedoči o bogatoj riznici informacija, obavijesti, izvještaja, prikaza, osvrta, analiza, studija – radova koji svjedoče o kulturnoj i znanstvenoj povijesti bosanskohercegovačkog društva tokom 20. stoljeća.