Fakultet islamskih nauka

Javni konkurs za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu islamskih nauka

Fakultet islamskih nauka

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 36/22), člana 233. Statuta Univerziteta u Sarajevu (br. 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023.), a u skladu sa Odlukom Vijeća br. 03-03-9-963-2/23 od 04.10.2023. godine, br. br. 03-03-7-665/23 od 05.07.2023. godine, saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (Odluka br. 02-03-2-3549-3/22 od 28.10.2022.) i Senata Univerziteta u Sarajevu (Odluka br. 01-17-95/23 od 26. 19. 2023.), Univerzitet u Sarajevu – Fakultet islamskih nauka raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA NA
UNIVERZITETU U SARAJEVU – FAKULTETU ISLAMSKIH NAUKA 

  1. Saradnik u zvanje viši asistent za naučnu oblast Tefsir, (1) jedan izvršilac, puno radno vrijeme; 
  2. Saradnik u zvanje asistent za naučnu oblast Islamska filozofija, (1) jedan izvršilac, puno radno vrijeme
  3. Saradnik u zvanje asistent za naučnu oblast Fikh, (1) jedan izvršilac, puno radno vrijeme; 
  4. Saradnik u zvanje asistent za naučnu oblast Akaid, tesavvuf i uporedne religije, (1) jedan izvršilac, puno radno vrijeme.