Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!) organizira okrugli sto/radionicu i poziva studente na učešće u navedenoj aktivnosti

UPS

1