Univerzitet u Sarajevu na konferenciji o metaverzumu

Univerzitet u Sarajevu na konferenciji o metaverzumu

U organizaciji Inovacionog centra Moholy-Nagy Univerziteta za umjetnost i dizajn, Budimpešta, Mađarska, održana je četvrta ZIP-SCENE konferencija. Ove godine konferencija je bila posvećena metaverzumu, konceptu koji nas inspiriše da razvijamo i isprobavamo nove formate za povezivanje analogne i virtuelne sfere. Performansi kreirani na društvenim VR (Virtual Reality) platformama eksperimentišu sa osjećajem zajedničkog života i zajedničkih aktivnosti koje utječu i na fizičku i na virtualnu sferu naših iskustava. Proizvodnja VR headseta eksperimentiše sa različitim arhitekturama pripovijedanja, dok svaka uzastopna najava nadolazećih AR (Augmented Reality) headseta stvara dodatna očekivanja.

Konferencija se obraća naučnim istraživačima, kreatorima kompjuterskih igara, programerima, umjetnicima, naučnicima i profesionalcima iz područja performativnih umjetnosti i studija igara, kao i interaktivnim pripovjedačima, dizajnerima iskustava, narativnim dizajnerima, VR-profesionalcima, filozofima i drugima koji se bave Interactive Digital Naratives.

Profesorica Selma Rizvić sa Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta pozvana je da predstavi rad laboratorije Sarajevo Graphics Group u primjeni VR za kulturnu baštinu. Opisala je kako se muzejske zbirke mogu proširiti digitalnim sadržajem, dajući posjetiteljima mogućnost da dožive kulturno naslijeđe. Historijske informacije podijeljene su na dijelove povezane u hijerarhijske strukture, prevazilazeći kratak raspon pažnje gledatelja. Spomenici kulture i muzejski artefakti virtuelno su rekonstruisani i predstavljeni koristeći interaktivna 3D okruženja, naseljena glumcima koji rekreiraju život u prošlosti. Aplikacije virtuelne i proširene stvarnosti omogućavaju virtuelne posjete objektima i lokalitetima kulturnog naslijeđa.

Izuzetno je važno da se istraživači sa Univerziteta u Sarajevu pridruže zajednici umjetnika, inženjera, VR producenata i naučnika okupljenih na ovoj konferenciji i razmijene iskustva o novim trendovima u razvoju metaverzuma i upotrebi VR-a u različitim oblastima ljudskog života. Poziv na ovu konferenciju je izuzetno priznanje istraživačima laboratorije Sarajevo Graphics Group. Prezentacija profesorice Rizvić je pobudila izuzetnu pažnju učesnika konferencije i stvorila uvjete za kreiranje novih konekcija sa međunarodnom istraživačkom zajednicom, kao i novih projektnih prijedloga za evropske fondove.

Prof. dr. Selma Rizvić
Univerzitet u Sarajevu na konferenciji o metaverzumu
Univerzitet u Sarajevu na konferenciji o metaverzumu
Univerzitet u Sarajevu na konferenciji o metaverzumu
Univerzitet u Sarajevu na konferenciji o metaverzumu
Univerzitet u Sarajevu na konferenciji o metaverzumu
Univerzitet u Sarajevu na konferenciji o metaverzumu
Univerzitet u Sarajevu na konferenciji o metaverzumu