Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH

Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH

Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na čelu sa prof. dr. Amir Duranovićem, danas su posjetili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine.

Domaćini posjete studentima su bili Selma Bajraktarević, dipl. komp. i dipl. bib., Muamera Smajić, MA, Anja Mastilović, MA i Teufik Osmanović, BA. U sklopu razgovora o Biblioteci, historiji, fondovima i vrijednoj građi koju NUBBiH čuva, gosti su vidjeli i izložbu „Iz fondova Specijalnih zbirki i Zbirke stare periodike“.

Izloženi su eksponati iz Grafičke zbirke među kojima je slika Ismeta Mujezinovića, sokak sa lokalnim arhitekturnim specifikumom 18. i 19. stoljeća, četiri slike nagrađivanog slikara Edina Numankadića, portret Aide Buturović koji je naslikala italijanska slikarica Laure Scalera, djela nastala od fragmenata nagorjelih novina i knjiga iz Vijećnice umjetnice Šemse Gavrankapetanović, te iz plamena Vijećnice spaseni portreti Miss Irby i Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka.

Uz djela i građu iz Grafičke zbirke, izloženi su i rukopisi, knjige i časopisi koji pripadaju Specijalnim zbirkama i Zbirci stare periodike. Među izloženom periodikom, gosti su mogli vidjeti i prve novine štampane u BiH, Bosanski vjestnik (1866), prvi BH časopis Bosanski prijatelj (1850-1870) koji je uređivao fra Jukić, časopis Nada (1895-1903), koji se smatra najboljim južnoslavenskim književnim časopisom na prijelazu iz 19. u 20. st., itd. Sva izložena građa, podsjetnik je na bogatu kulturnu historiju naše zemlje i naših naroda.

Nakon obilaska Biblioteke, Austrijske čitaonice, Čitaonice Schulman i Kataloga, gosti su dobili člansku kartu uz koju mogu koristiti građu iz fondova i čitaonice NUBBiH.

Izvor: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH
Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH
Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH
Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH
Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH
Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH
Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH
Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH
Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH
Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH
Studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA u posjeti NUBBiH