Radionica sa profesorom Michaelom Waczakom | Istraživanje digitalnih dimenzija

Radionica sa profesorom Michaelom Waczakom | Istraživanje digitalnih dimenzija

U srijedu 29. novembra 2023. godine održana je cjelodnevna radionica na obaveznom predmetu “Trodimenzionalna tehnička vizualizacija prostora u arhitekturi”  kod prof. Rade Čahtarević na III semestru I ciklusa studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Gostujući predavač je bio prof. Michael Walczak sa ETH Zürich koji je u saradnji sa asist. Harisom Handžićem i demonstratorima Markom Vlaisavljevićem, Ahmedom Pecom i Hajrudinom Omerovićem organizirao radionicu za skoro stotinu studenata u prostorima Računarskog centra i Biblioteke AF. Cilj radionice je bio demonstrirati i upoznati studente sa radom u QGIS-u, sa principrima modeliranja u programu Rhinoceros, kao i sa programom za vizuelno programiranje (Grasshopper) i dodacima za programe. Obzirom na veliko interesovanje studenata, nadamo se daljnjoj saradnji sa prof. Walczakom i naredne godine.

Radionica sa profesorom Michaelom Waczakom | Istraživanje digitalnih dimenzija
Radionica sa profesorom Michaelom Waczakom | Istraživanje digitalnih dimenzija
Radionica sa profesorom Michaelom Waczakom | Istraživanje digitalnih dimenzija
Radionica sa profesorom Michaelom Waczakom | Istraživanje digitalnih dimenzija
Radionica sa profesorom Michaelom Waczakom | Istraživanje digitalnih dimenzija
Radionica sa profesorom Michaelom Waczakom | Istraživanje digitalnih dimenzija