Poziv | Elettra Sincotrone Inicijativa za Zapadni Balkan: Istraživači sinhrotronskog zračenja sa Zapadnog Balkana

Elettra Sincotrone Inicijativa za Zapadni Balkan: Istraživači sinhrotronskog zračenja sa Zapadnog Balkana

Elettra Sincrotrone Trieste je međunarodni multidisciplinarni istraživacki centar, koji u skladu sa zaključcima ministarskog sastanka iz Tirane, održanog 27. i 28. 06. 2022. godine u sklopu Platforme za Zapadni Balkan u oblasti kulture, istraživanja i inovacija, obrazovanja i obuke kojim je potvrđena predanost lidera na Brdo Samitu 2021. između EU i zemalja Zapadnog Balkana na promociji naučne izvrsnosti i sprječavanja odliva mozgova, objavljuje Pilot poziv za istraživače sa Zapadnog Balkana.

Cilj ovog Poziva je obuka mladih i perspektivnih istraživača sa Zapadnog Balkana u korištenju najrazvijenijih tehnika karakterizacije materijala koje koriste sinhrotronsko zračenje i time doprinesu razvoju zajednice korisnika na Zapadnom Balkanu.

Poziv je otvoren za državljane svih zemalja Zapadnog Balkana, koji imaju doktorat iz fizike, hemije i srodnih disciplina, dokazano iskustvo u eksperimentalnim istraživanjima i odgovarajuće objavljene radove.

Rok za prijavu je 15. januar 2023. godine, a više informacija i prijavni formular su dostupni na link-u: https://www.elettra.eu/about/careers.html?id=2821