Otvorene su prijave za internacionalni ljetni kurs “Interkulturalne perspektive informacijske pismenosti i metapismenosti” u ljetnom semestru 2023/2024!

Otvorene su prijave za internacionalni ljetni kurs “Interkulturalne perspektive informacijske pismenosti i metapismenosti” u ljetnom semestru 2023/2024!

Kako razumijemo umjetnu inteligenciju (AI) u umreženom svijetu? Koji su kulturni i interkulturalni aspekti AI? Kako AI utiče na demokratiju? Kako nas informacijska pismenost i metapismenost pripremaju da procijenimo, proizvodimo i dijelimo informacije u svijetu AI? Ova transnacionalna virtualna razmjena istražuje ova pitanja.

 

Univerzitet u Sarajevu učestvuje u zajedničkim aktivnostima sa univerzitetima u Njemačkoj, Indiji, Poljskoj, Austriji i Sjedinjenim Američkim Državama, a ove godine transnacionalni virtualni kurs sa međunarodnim studentima i instruktorima iz Njemačke, Poljske, Indije, Austrije, Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, istražuje teme:

 

Utjecaj AI na lokalnu kulturu: Jezik

Utjecaj AI na lokalnu kulturu: Kulturna percepcija regulacije AI

Utjecaj AI na demokratiju: Politika

Utjecaj AI na demokratiju: Dezinformacije

AI pismenost za obrazovanje nastavnika

AI za učenike i proces učenja

Etika proizvodnje digitalne umjetnosti pomoću generativne AI

 

Mjesto i vrijeme: 15. juli – 26. juli 2024. godine

Online (BigBlueButton, Moodle LMS Univerziteta u Hildesheimu)

 

Pozivamo sve studente Univerziteta u Sarajevu koji su zainteresovani za umjetnu inteligenciju i metapismenost da se prijave na učešće u internacionalnom ljetnom kursu najkasnije do petka 28. juna 2024. godine putem e-maila institut@fpn.unsa.ba ili emina.adilovic@fpn.unsa.ba.