Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Azre Jamaković, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije stavlja na uvid javnosti:

KANDIDATKINJA: Azra Jamaković, MA

ZAPOSLENA: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”POLOŽAJ I ZNAČAJ SARADNIKA PRAVOSUĐA U KRIMINALISTIČKOM ISTRAŽIVANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA”

KOMISIJA:

  1. Prof. dr. Irma Deljkić, predsjednik;
  2. Prof. dr. Eldan Mujanović, član/mentor;
  3. Prof. dr. Haris Halilović, član;

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Komisija predlaže da se disertacija vrati na izmjenu i dopunu.

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo - Služba za nastavu i rad sa studentima. Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

U Sarajevu, 23.10.2023.