Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije i korigirane radne verzije doktorske disertacije mr. Safije Skomorac-Pezer

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o korigiranoj radnoj  verziji doktorske disertacije

kandidatkinje mr. Safije Skomorac - Pezer

U skladu sa članom 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se Izvještaj Komisije Univerziteta i korigirana radna verzija doktorske disertacije   stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: mr. Safija Skomorac - Pezer

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: ŠKOLSKI CENTAR MAARIF SCHOOLS OF SARAJEVO

Naziv doktorske disertacije:Istraživački usmjerena nastava u predmetu Moja okolina

Sastav Komisije Univerziteta:

  1. Prof. dr. Maja Žmukić, predsjednik
  2. Prof. dr. Sanela Rustempašić, mentor i član
  3. Prof. dr. Irma Čehić, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Korigirana radna verzija doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Univerziteta u Sarajevu - Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.