Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Merima Jusufbegovića

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

III ciklus studija/doktorski studij

Sarajevo, 08.11.2023. godine

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije:

Kandidat: Mr. Merim Jusufbegović

Doktorska disertacija pod naslovom: „Primjena stereolitografske tehnike trodimenzionalnog štampanja u izradi antropomorfnog dijagnostičkog fantoma za kompjuteriziranu tomografiju“

Termin prezentacije: 16.11.2023. godine u 14:30 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1.

Komisija u sastavu:

  1. Prof. dr. Fuad Julardžija, predsjednik
  2. Prof. dr. Adnan Šehić, mentor i član,
  3. Prof. dr. Adnan Beganović, mentor i član
  4. Prof. dr. Arzija Pašalić, član
  5. Doc. dr. Jasmina Bajrović, član

Zamjenski član: Prof. dr. Suad Kunosić

 

Prof. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučno-istraživački rad