Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Jasminke Isović

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

 

O BA V J E Š T E NJ E

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu doktorantica mr. Jasminka Isović branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ISPITIVANJE MOŽDANOG NATRIURETSKOG PEPTIDA KOD RADNIH I SPORTSKIH KONJA POSLIJE RAZLIČITIH TIPOVA FIZIČKOG OPTEREĆENJA“

u četvrtak 23.11.2023. godine u 12:00 satiu Amfiteatru Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, Zmaja od Bosne 90.

                                    Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

 

 

Sarajevo, 07.11.2023. godine