Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Nedžada Mekića, dipl. ing. građ.

Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet

Ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo

 

O B J A V L J U J E

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidata Nedžada Mekića, dipl.ing.građ.,  studenta III ciklusa studija – doktorskog studija na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinski fakultet,  pod naslovom:

           

“Istraživanje morfoloških promjena na bujičnim tokovima“

 

                održat će se u četvrtak,23.11.2023. godine, sa početkom u 11:00 sati, u sali 8/prizemlje

             Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet, ulica Patriotske lige br.30, Sarajevo.

 

 

Sarajevo, 14.11.2023.                                                              UPRAVA FAKULTETA