Nova platforma za e-knjige Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Biblioteka i Služba za informatičku podršku) implementirao je novu platformu za e-knjige Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o platformi Open Monograph Press koja je otvorenog koda i namijenjena je za upravljanje i objavljivanje monografskih publikacija. Platforma ima mogućnost upravljanja uređivačkim procesom monografija putem interne i eksterne recenzije, katalogizacijom, produkcijom i objavljivanjem. Open Monograph Press može raditi i kao veb-stranica za izdavaštvo.

Link za pristup publikacijama:

https://ebooks.ff.unsa.ba/index.php/ebooks_ffunsa/index