Na Univerzitetu u Sarajevu održava se 6. Staff week

Na Univerzitetu u Sarajevu održava se 6. Staff week

Od 11. do 15. oktobra 2021. godine na Univerzitetu u Sarajevu se održava 6. Staff week (Sedmica obuke za osoblje). Radi se o petodnevnom događaju koji je organizirala Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, a koji uključuje seminare, radionice, prezentacije te aktivno učešće domaćih eksperata, ali i međunarodnih partnera. Pored toga, to je osmišljen program s fokusom na procese internacionalizacije univerziteta, a koji uključuje društvene i kulturne aktivnosti. Ovo je prilika za predstavljanje i umrežavanje partnera, nastavnog osoblja, studenata i službenika ureda za međunarodnu saradnju.

Učesnici 6. Staff weeka dolaze sa Politehničkog instituta u Portalegri (Portugal), Vytautas Magnus Univerziteta (Litvanija), Univerziteta u Evori (Portugal), Katoličkog univerziteta u Valensiji (Španija), Katoličkog univerziteta u Lillu (Francuska), Univerziteta Santiago de Compostela (Španija), Univerziteta primijenjenih nauka Burgenland (Austrija), Univerziteta u Sarajevu (BiH).

Služba za međunarodnu saradnju je u ovu aktivnost ušla 2017. godine kao “pilot projekat” u sklopu Erasmus+ projekta za izgradnju kapaciteta Jačanja internacionalizacije na bh. visokoobrazovnim institucijama (Strengheting Internationalisation in BH higher Education – STINT). Cilj projekta je međusobno upoznavanje i uvezivanje osoblja koje aktivno učestvuje u implementaciji dolazne i odlazne mobilnosti, te međunarodnih projekata na način da se učestvuje u unaprijed dogovorenim sesijama i radionicama, kroz koje se diskutuje o načinu implementacije, problemima sa kojima se susrećemo, te prednostima i nedostacima međunarodnih programa.

Na Univerzitetu u Sarajevu održava se 6. Staff week
Na Univerzitetu u Sarajevu održava se 6. Staff week
Na Univerzitetu u Sarajevu održava se 6. Staff week
Na Univerzitetu u Sarajevu održava se 6. Staff week
Na Univerzitetu u Sarajevu održava se 6. Staff week
Na Univerzitetu u Sarajevu održava se 6. Staff week