Muzikološko društvo i Muzička akademija UNSA najavljuju 13. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“

Muzikološko društvo i Muzička akademija UNSA najavljuju 13. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“

Muzikološko društvo FBiH i Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija najavljuju 13 izdanje Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“, koji će se održati od 7. do 10. decembra 2022. godine.

Simpozij „Muzika u društvu“ najznačajniji je bosanskohercegovački i jedan od vodećih regionalnih naučnih skupova ove vrste, koji se bijenalno održava od 1998. godine. Načelna tema Simpozija „muzika u društvu“, označava njegovo usmjerenje ka višedimenzionalnom, diversificiranom i transdisciplinarnom diskursu savremene nauke o muzici, kako u bosanskohercegovačkim, tako i u internacionalnim okvirima. Stoga će i ova četverodnevna konferencija okupiti 74 stručnjaka iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije, muzičke pedagogije i srodnih naučnih i umjetničkih disciplina iz 17 zemalja, koji će rezultate svojih istraživanja predstaviti kroz 17 radnih sjednica.

Program će uključiti i radionice o bazama podataka u muzikologiji eminentnih muzikologa Daniele Castaldo, Benjamina Knysaka i Zdravka Blažekovića. Blažeković je ujedno i jedan od ovogodišnjih uvodničara Simpozija, uz Amru Bosnić, profesoricu Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Posebni programi Simpozija su vođena posjeta kroz izložbu Sevdalinka - slika, riječ i zvuk kustosice  Nirhe Efendić u Zemaljskom muzeju BiH, te  koncert tradicijske muzike Bosne i Hercegovine u izvedbi Ansambla Etnoakademik. 

Ovogodišnje izdanje Simpozija proteći će u slavljeničkoj atmosferi, u znaku obilježavanja 25 godina od osnivanja Muzikološkog društva. Ovim će povodom 8. decembra u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu biti priređena i svečana sjednica na kojoj će biti obilježeno 25 godina rada Muzikološkog društva koje se u proteklom periodu pozicioniralo kao jedan od temeljnih i najrelevantnijih nosilaca nauke o muzici u Bosni i Hercegovini. Osnivači Društva, sadašnji i bivši članovi, te aktuelno rukovodstvo retrospektivno će sagledati dosadašnja dostignuća i doprinos, ali i razmotriti buduće perspektive u skladu sa savremenim naučnim i društvenim tokovima. 

U povodu obilježavanja ove značajne obljetnice, programske aktivnosti će biti organizirane u proširenim kapacitetima i na različitim lokacijama: na Muzičkoj akademiji, u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, kao i u Gazi Husrev-begovoj biblioteci i Zemaljskom muzeju BiH. 

Muzikološko društvo FBiH i Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija 13. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” realiziraju u saradnji sa Gazi-Husrev-begovom bibliotekom i Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva za kulturu i sport Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti te Fondacije za izdavaštvo.

Sve aktivnosti planirane pod okriljem simpozija otvorene su javnost, a program cijele konferencije dostupan je na web stranicama i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu: www.mas.unsa.ba i Muzikološkog društva www.muzikolosko-drustvo.ba.

 

 

Plakat Simpozija, autor: Adnan Suljkanović

Muzikološko društvo i Muzička akademija UNSA najavljuju 13. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“
Dodatak