Mašinski fakultet UNSA kroz program sufinansiranja Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS realizira pet projekata

Mašinski fakultet UNSA kroz program sufinansiranja Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS realizira pet projekata

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu kroz program sufinansiranje MONKS-a i ove godine realizira pet projekata

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo upriličilo je potpisivanje ugovora za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu. Ugovore su potpisali resorni ministar Pavle Krstić i predstavnici projekata i programa za koje su odobrena sredstava iz budžeta, po osnovu javnog poziva koji je bio raspisan. Predstavnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji su prisustvovali potpisivanju su prodekan, prof. dr. Nedim Pervan, te voditelji projekata: prof. dr. Seid Hajdarević, prof. dr. Adis Muminović, prof. dr. Džana Kadrić i prof. dr. Hadis Bajrić, dok je prof. dr. Amra Hasečić bila opravdano odsutna.

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu se i ove godine može pohvaliti značajnim brojem naučnoistraživačkih  projekata koje realizira kroz ovaj i slične programe. Samo kroz program podrške naučnoistraživačkim i istraživačkorazvojnim projektima od posebnog interesa za Kanton Sarajevo Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu će realizirati 4 projekata, dok će kroz program jačanja kapaciteta za apliciranje na istraživačke fondove Europske Unije biti finansiran 1 projekat:

1. Eksperimentalna i numerička analiza mehaničkih svojstava namještaja (B.1a)

Odobreni projekat je istraživačkog karaktera koji spada u područje tehničkih nauka i pripada naučnoj oblasti Tehnologije obrade drveta. U projektu se provodi primjenjeno istraživanje koje tretira problematiku konstruisanja, odnosno konstrukcije od drveta, prvenstveno namještaj, i lijepljenje  drveta. Osnovni projektni zadatak je eksperimentalna i numerička analiza mehaničkih svojstava spojeva namještaja od masivnog drveta, pri čemu je istraživanje usmjereno na analizu i verifikaciju rezultata numeričkog proračuna i to dobijenih korištenjem linearnog i nelinearnog ortotropnog numeričkog modela. Rezultati projekta bi trebali da daju doprinos unapređenju numeričkog modeliranja i simulacije u procesu oblikovanja i konstruisanja namještaja i to u vidu ocjene kvaliteta konstruktivnog rješenja, kreiranja konstrukcionih varijanti ili novog konstruktivna rješenja kao i da potaknu širu primjenu numeričkih simulacija u industriji namještaja.

Voditelj projekta: prof. dr. Seid Hajdarević

2. Primjena 3D skeniranja u procesu razvoja i dizajna novih proizvoda (B.1a)

Cilj projekta je opremanje Laboratorije za razvoj i dizajn proizvoda na Mašinskom fakultetu u Sarajevu  naučno-istraživačkom opremom. Projekat se sastoji od kupovine opreme koja će se koristiti za istraživanje i saradnju sa privredom. Naučni utjecaj se ogleda kroz objavljivanje većeg broja naučnih radova u međunarodnim časopisima i na međunarodnim konferencijama. Društveni utjecaj se ogleda u razvoju većeg broja novih proizvoda u saradnji sa kompanijama iz Kantona Sarajevo. Razvoj novih proizvoda ima direktni pozitivan utjecaj na ekonomiju Kantona Sarajevo. Svi proizvodi su izvoznog karaktera i jačaju poziciju kompanija iz Kantona Sarajevo na svjetskom tržištu.

Voditelj projekta: prof. dr. Adis Muminović

3. Karbonski neutralan i energetski nezavisan Kampus/REGAIN (B.1a)

Projektna metodologija će omogućiti razvoj modela održivog snabdijevanja energijom Kampusa Univerziteta u Sarajevu i pružiti značajan doprinos zaštiti okoliša, smanjenju emisija stakleničkih plinova i promoviranju održive energetske budućnosti. Projektne aktivnosti će biti usklađene s aktivnostima Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa te dugoročnim ciljevima razvoja Kampusa. Tokom realizacije projekta će se izvršiti nabavka vrijedne laboratorijske opreme, što će značajno unaprijediti laboratorijske kapacitete Katedre za Energetiku, kao i nastavni i istraživački proces.

Voditeljica projekta: prof. dr. Džana Kadrić

4. Nabavka opreme za ergonomsku analizu radnog zadatka u radno intenzivnim industrijama u svrhu zaštite zdravlja radnika/ ErgoLAB (B.1a)

Laboratorija za Ergonomiju i biomehaniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu će kroz ovaj projekat biti bogatija za računarsku opremu i softver koji se koristi u svrhu evaluacije i poboljšana ergonomije radnih zadataka. Sam program posjeduje mogućost povezivanje sa bežičnim senzorima te praćenje i analiza pokreta čovjekovog tijela u realnom vremenu preko XSENS MVN Awinda koje.

Implementacijom ovog projekta omogućava se unapređenje i modernizacija edukacije (nastave), ergonomska analiza radnih mjesta kompanija sa radno intenzivnim poslovima u svrhu doprinosa očuvanja zdravlja radnika (RULA, REBA, i dr.), dijagnostika profesionalnih oboljenja i definiranje praktične preporuke koje će služiti u svrhu poboljšana zdravlja uposlenika.

Voditelj projekta: prof. dr. Hadis Bajrić

5. Design of Computational Mechanics and Deep Learning Joint Master program (B.4)

Razvoj Computational Mechanics and Deep Learning Joint Master programa (DSGN COM – DL) je projekat koji ima za cilj zajednički dizajn i razvoj međunarodnog, multidisciplinarnog, zasnovanog na izvrsnosti, visokokvalitetnog zajedničkog master programa (120ECTS) spremnog za pokretanje iz oblasti Computational mechanics (računarske mehanike) i Deep Learning metoda od strane Univerziteta u Sarajevu - Mašinski fakultet; Bosna i Hercegovina (UNSA-MEF), University College Dublin; Irska (UCD), Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatska (UNIZAG-FSB) i Univerzitet u Zenici, Politehnički fakultet; Bosna i Hercegovina (UNZE-PTF).

Razvojem, te u konačnici, i pokretanjem master studija kreiranog na principima Erasmus Mundus Joint Master programa UNSA bi se pozicionirala kao Univerzitet koji nudi state-of-the-art interdisciplinarne master programe za najbolje studente posjete.

Voditeljica projekta: v. prof. dr. Amra Hasečić

Uprava Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa voditeljicama i voditeljima projekata i članovima projektnih timova, zahvaljuje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo na podršci za realizaciju navedenih projekta koji imaju veliki naučni i društveni značaj.