Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu

Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu

U Kampusu Univerziteta u Sarajevu održava se Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva, kojom rukovode prof. mr. Darko Šobot, šef Odsjeka za kiparstvo Akademije likovnih umjetnosti UNSA, i stručnjak iz prakse dr. Adis Elias Fejzić.

U okviru Svečanih decembarski dana Univerziteta u Sarajevu 1. decembra upriličena je posjeta učenika JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu i Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo Kreativnoj umjetničkoj radionici/školi kiparstva. Ovo je bila jedinstvena prilika da se učenici ove dvije srednje škole upoznaju sa umjetničkim projektima Univerziteta u Sarajevu.

„Radionica je uspostavljena prošle godine, u okviru Dana umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. U početku nam je želja bila da napravimo malu radionicu, gdje bi se studentima približilo tradicionalno bosansko srednjovjekovno klesanje, zapravo klesanje stećaka, odnosno klesanje bilo kakvih formi koje mogu biti reinterpretacija te tradicije. Međutim, čini se, da u kontekstu rada sa pojedinim studentima, a i mi koji smo na neki način organizatori radionice, primjećujemo da ambicije rastu, stoga i želimo uspostaviti radionicu sa malo širim kontekstom. Na tim radionicama bi se, pored kamena, obrađivao i metal. Ali radit ćemo jedno po jedno, onako kako nam to budu dopuštali materijalni i tehnički uslovi“, naglasio je dr. Adis Elias Fejzić.

Profesor Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu prof. mr. Darko Šobot istakao je značaj postojanja jedinstvene prostorije čija je namjena obrada kamena, u sklopu Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

„Nama ovakvi prostori i radionice nužno trebaju. Poređenja radi, s obzirom na to da je kiparstvo specifično, ono zahtijeva posebne uslove rada, namjenski atelje, posebne alate. U tom smislu, nama je prostor ovog karaktera neophodan. Ova ideja je krenula spontano. Ovakva vrsta ateljea na drugim univerzitetima, kao što su Zagreb i Beograd, je već zastupljena na odsjecima kiparstva. Naša akademija je prelijepa zgrada, ali se nalazi u centru grada. Mi tamo nemamo uslove da radimo ozbiljnu i kreativnu obradu metala i kamena. Ovo je prvi put, da smo uz pomoć prorektorice prof. dr. Tamare Karača-Beljak uspjeli uspostaviti ovaj prostor sa jasnom namjenom. Planiramo organizovati i Dan otvorenih vrata, kako bismo običnom narodu pobliže predstavili likovnu umjetnost“, rekao je prof. dr. Darko Šobot.

Značaj ove radionice ogleda se najviše u tome što su srednjoškolci imali priliku susresti se sa kamenom direktno, s obzirom da takve mogućnosti u srednjim školama nisu velike. Ovom prilikom su učesnici radionice, na jedan veoma kreativan način imali priliku da rade sa posebnim alatima, da nauče nešto novo, da steknu nova iskustva, koja će im zasigurno služiti u daljem obrazovanju.

Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu
Kreativna umjetnička radionica/škola kiparstva u Kampusu Univerziteta u Sarajevu