Akademska diskusija „Uloga obrazovanja u stvaranju kulturnog i jezičkog identiteta kosovskih Bošnjaka - izazovi i perspektive“ održana na Univerzitetu „Haxhi Zeka“ u Peći

Akademska diskusija „Uloga obrazovanja u stvaranju kulturnog i jezičkog identiteta kosovskih Bošnjaka - izazovi i perspektive“ održana na Univerzitetu „Haxhi Zeka“ u Peći

Povodom obilježavanja 28. septembra – Dana kosovskih Bošnjaka, Institut za nauku i umjetnost Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći organizovao je akademsku diskusiju o temi „Uloga obrazovanja u stvaranju kulturnog i jezičkog identiteta kosovskih Bošnjaka - izazovi i perspektive“, koja je održana na Univerzitetu „Haxhi Zeka“ u Peći. Bosanskohercegovački akademici i univerzitetski profesori sa Kosova i iz regiona učestvovali su u ovoj akademskoj diskusiji.

Na ovom značajnom događaju učestvovao je i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj.

Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet „Haxhi Zeka“ u Peći imaju potpisan Sporazum o akademskoj saradnji, te je susret rukovodstva ova dva univerziteta bio prilika i za razgovore o jačanju saradnje.

Akademska diskusija „Uloga obrazovanja u stvaranju kulturnog i jezičkog identiteta kosovskih Bošnjaka - izazovi i perspektive“ održana na Univerzitetu „Haxhi Zeka“ u Peći
Akademska diskusija „Uloga obrazovanja u stvaranju kulturnog i jezičkog identiteta kosovskih Bošnjaka - izazovi i perspektive“ održana na Univerzitetu „Haxhi Zeka“ u Peći