Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Adresa
Aleja Bosne Srebrene bb
Email
info@institut-genocid.unsa.ba

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu je naučnoistraživačka ustanova, članica Univerziteta u Sarajevu, koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog humanitarnog prava sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografskog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugih aspekata od značaja za cjelovito naučno istraživanje zločina.
Osnovna djelatnost Instituta je naučno-istraživačka, a u okviru koje se, na bazi sprovedene konceptualizacije istraživanja i izrade naučnoistraživačkih projekata, organizira realizacija naučnih istraživanja, u kojima se, primjenom naučnih metoda, dolazi do naučnih saznanja u funkciji razvoja nauke o genocidu i obezbjeđenja naučno-saznajne osnove za procesuiranje nosilaca i izvršioca zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Institut je formiran septembra 1992. u izuzetno složenim i teškim društvenim, političkim, ekonomskim, vojnim i bezbjednosnim uslovima, složenim unutrašnjim zbivanjima i međunarodnim odnosima. Posebno obilježje bitnih unutrašnjih događanja i događaja i međunarodnih odnosa nastanka i razvoja Instituta karakterišu agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima.

Ova naučnoistraživačka ustanova je od posebnog društvenog, naučnog, nacionalnog i državnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, za žrtve genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ne samo u Bosni i Hercegovini, već znatno i šire, kao i (od značaja) za razvoj naučnog saznanja o najsloženijoj društvenoj pojavi i njegovoj naučnoj upotrebljivosti i društvenoj svrsishodnosti.

Institut je u svom dosadašnjem razvoju ostvario izuzetno značajne naučne rezultate i naučno-stručnu afirmaciju i respekt u Evropi i svijetu.

 

Odgovorna osoba
Direktor: Dr. Rasim Muratović

43.854726, 18.416449