U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“ (VIDEO)

U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“

Univerzitet u Sarajevu je, u srijedu 23. novembra 2022. godine, organizirao tribinu kako bi obilježio jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Na tribini o temi „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“ izlaganje je imao dr. Muhamed Nametak, viši naučni saradnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.  

 

Riječi dobrodošlice učesnicima tribine uputio je rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj istakavši kako Univerzitet u Sarajevu serijom događaja povodom 25. novembra šalje poruku domaćim politikama i međunarodnoj zajednici da je jako važno očuvati Bosnu i Hercegovinu kao državu s multietničkim i multikulturnim karakterom u ovom dijelu Evrope.

"Bosna i Hercegovina je zemlja koja je sa ozbiljnom tradicijom višestoljetne države i mi kao akademska zajednica ovim putem poručujemo međunarodnoj zajednici, posebno visokom predstavniku, da uz primjenu svih mehanizama koji mu stoje na raspolaganju utječe i na domaće politike i na međunarodnu zajednicu da se život građana Bosne i i Hercegovine učini sigurnim i ekonomski prosperitetnim", naveo je rektor Škrijelj.

O temi "Državnost BiH kroz historiju" govorio je dr. Muhamed Nametak, viši naučni saradnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu. Prvi dio njegovog izlaganja bio je posvećen značaju državnosti i razvoju pojma države kroz historiju.

„Država je najsavršeniji oblik koji je čovjek dosad uspio da koncipira organizacijski i politički, i zbog toga je ona bitna. Država predstavlja okvir za rješavanje svih problema jednog kolektiviteta, jedne grupe ljudi koji žive na određenom prostoru. Zbog toga smatram da je poenta Dana državnosti podsjećati se na važnost države i zašto je bitno državu čuvati", kazao je dr. Nametak.

U drugom dijelu izlaganja dr. Nametak je govorio o ZAVNOBiH-u u historiji i u današnjem kontekstu.

„To što je Bosna država, danas, rezultat je njezinog dugog trajanja na međunarodnoj sceni i njezinog doprinosa ljudskoj civilizaciji bilo da je riječ o stećcima, bosančici, kaligrafiji, sevdalinci, kuhinji… i to je zna da smo se ucrtali u listu naroda i zemalja koje su ostavile neki pečat na razvoj ljudskog roda“, naveo je dr. Nametak.

Dr. Sedad Bešlija, direktor Instituta za historiju UNSA, također je kazao kako je 25. novembar vrijeme kada se treba podsjetiti na činjenicu da je Bosna i Hercegovina jedna od najstarijih evropskih država.

"Kada pogledamo u rani srednji vijek vidjet ćemo da je bosanska državnost stara, prema zadnjim istraživanja, najmanje oko 1.170 godina. To je jedna historijska činjenica nad kojom se treba zamisliti. Bosna i Hercegovina je prošla mnoge poteškoće kroz svoju historiju, ali je danas tu kao međunarodno priznata država s međunarodnim subjektivitetom, sa svojom samostalnošću i to će tako i ostati", rekao je dr. Bešlija.

U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana tribina Univerziteta u Sarajevu „Državnost Bosne i Hercegovine kroz historiju“